Αρχιτεκτονικών Σχεδίων

Αρχιτεκτονικών Σχεδίων

Μία από τις εξειδικευμένες εργασίες που αναλαμβάνουμε στο Fototypo είναι και η εκτύπωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς και η διαχείριση μετά την εκτύπωση τους (κοπή ακριβείας και δίπλωμα). Απευθυνόμενοι σε επαγγελματίες όπως: αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και τοπογράφοι μεταξύ άλλων Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουμε ενημερωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό έτσι ώστε τα σχέδια να περνούν από ενδελεχή έλεγχο φέροντας υψηλά αποτελέσματα ακριβείας για κάθε ανάγκη. 

Παράλληλα, παρέχουμε μια μεγάλη πληθώρα διαφορετικών γραμματοσειρών και των απαραίτητων συνοδευτικών αρχείων έτσι ώστε να ανοίγουν σωστά τα αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά σας σχέδια. Η εκτύπωση των σχεδίων είναι διαθέσιμη σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή, ενώ η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αντιγραφή των αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο